Wat houdt 'zorgplicht' in?


De school waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk aanmelden, krijgt zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs en zonder deze extra ondersteuning het onderwijs niet kan doorlopen.
Zorgplicht betekent dat de school waar de leerling is aangemeld óf de extra ondersteuning zelf biedt, óf ouders ondersteunt bij het zoeken naar een school die meer passende ondersteuning kan bieden.