De Ondersteuningsplanraad

 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsbevoegdheid bij het Ondersteuningsplan. Dat betekent dat de OPR het plan bespreekt en in zijn geheel moet goedkeuren.

Een goede relatie met de OPR is erg belangrijk. Daarom bespreekt de directeur van het samenwerkingsverband niet alleen het ondersteuningsplan met de OPR. Ook komt men tweemaal per jaar samen om de algemene gang van zaken in het samenwerkingsverband te bespreken.

De leden van de OPR worden gekozen via verkiezingen. De samenstelling is hetzelfde opgezet als die van het bestuur van het samenwerkingsverband. Elk deelnemend schoolbestuur heeft evenveel leden. Per schoolbestuur zit één lid vanuit het personeel in de OPR en één lid vanuit de ouders of leerlingen.

Het huidige OPR bestaat uit de volgende leden:

Schoolbestuur  Naam  
Arentheem College
Frederiek Westerveld
Personeelslid
Arentheem College
Sarah de Jonge
Leerling
Dorenweerd College
Karin van Dijk-Leander
Personeelslid
Dorenweerd College
Jill van den Born
Leerling
Aeres VMBO Velp
n.n.
Personeelslid
Aeres VMBO Velp
Roberta Hofman
Ouder
GSG Guido Arnhem
n.n. Personeelslid/Ouder
De Onderwijsspecialisten, bestuursnummer 76689
Bart Bomer  
Personeelslid
Vice-voorzitter
De Onderwijsspecialisten,
bestuursnummer 76689
n.n.
Ouder
De Onderwijsspecialisten,
bestuursnummer 40631
Marleen Strengers
Personeelslid
Vice-secretaris
De Onderwijsspecialisten,
bestuursnummer 40631
Jacobijn van Etten
Ouder
Overbetuwe College / HPC
Ties Koopmans Personeelslid
Overbetuwe College / HPC
n.n. Ouder/Leerling
Pro College Bemmel n.n.
Personeelslid/Ouder
Quadraam   Susanna Piras
Personeelslid 
Voorzitter OPR
Quadraam   n.n. Ouder/Leerling  
Firmamentum Esther Nulden Notulist