Ondersteuningsplan                 Ondersteunignsplan.png

 
In het Ondersteuningsplan legt ieder samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit Ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd.

In het Ondersteuningsplan is een analyse van de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen opgenomen. Ook staat er in het Ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.
 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan.