Ouders

 
Van harte welkom op de website van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06. Wij proberen u via deze website zo goed mogelijk te informeren over Passend Onderwijs. Heeft u desondanks vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
 
Het samenwerkingsverband
De schoolbesturen van het samenwerkingsverband moeten er samen voor zorgen dat er voor iedere leerling in de regio een passende onderwijsplek is. De scholen in de regio werken daarom samen in een samenwerkingsverband.
 
Wilt u meer weten over hoe dit samenwerkingsverband georganiseerd is en hoe wij in deze regio samenwerken, kijk dan bij ‘Het SWV’.
 
Wilt u weten welke scholen aangesloten zijn, kijk dan bij ‘Onze scholen’. 
Staat de school waar u naar zoekt hier niet bij? Dan is deze aangesloten bij een ander samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden die direct aan onze regio grenzen, zijn SWV VO De Liemers, SWV VO Nijmegen, SWV VO Gelderse Vallei en SWV VO regio Zutphen.
 
Ondersteuning aan uw zoon of dochter
Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen scholen na aanmelding zorgplicht. Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven waarin staat welke ondersteuning zij aan een leerling kan bieden. Dit SOP kunt u per school vinden onder ‘Onze scholen’.

Alle scholen van ons samenwerkingsverband investeren in een sterke basis (zie pagina ‘Visie’). Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft, zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Op de pagina ‘Arrangementen’ leest u wat deze mogelijkheden zijn. 

Denkt u aan een onderwijsplek in het VSO of PRO? Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Op de pagina LWOO, PRO en VSO vindt u meer informatie hierover.

Passend onderwijs vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen ouders en de school. Onze scholen zien ouders als ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de begeleiding van uw kind.

Goed geïnformeerd zijn

Voor alle ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden door de school. Veelal betreft het hier informatie over de gang van zaken op de school, het welzijn van uw kind, de juiste onderwijsvorm voor uw kind, procedures, etc. Het eerste aanspreekpunt is de school zelf, bijvoorbeeld de mentor, de zorgcoördinator, de afdelingsleider of de directeur.

Ouders, leerlingen, scholen, docenten en overige professionals kunnen met hun vragen uiteraard ook altijd bij het bureau van het samenwerkingsverband terecht. Het Onderwijsloket is de centrale plek voor iedereen die een vraagt heeft.

Onder ‘Veelgestelde vragen’ hebben wij alvast een aantal vragen beantwoord die regelmatig aan ons worden gesteld.

Dit filmpje geeft veel informatie over Passend Onderwijs: Animatie Passend onderwijs