Internationaal

 
Tweetalig onderwijs
Een aantal scholen biedt tweetalig onderwijs aan op HAVO en VWO-niveau.
 
Internationaal onderwijs
Voor leerlingen die internationaal onderwijs willen volgen is er de River International School. Deze school is een afdeling van het Lorentz Lyceum.
 
Internationale schakelklas
Tot slot is er voor leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die korter dan twee jaar in Nederland zijn een Internationale Schakelklas (ISK) waarin extra aandacht wordt besteed aan de Nederlandse taal. Vrijwel alle leerlingen leren binnen twee jaar voldoende Nederlands om door te stromen naar vervolgonderwijs. Het ISK is onderdeel van VMBO 't Venster. Leerlingen tussen de 16 en 18 jaar kunnen worden ingeschreven op het ISK, maar volgen het onderwijs op ROC Rijn IJssel.