VSO SGM De Brouwerij

                                                                    
Over de school:
Scholengemeenschap De Brouwerij is er speciaal voor leerlingen met psychiatrische problemen en/of gedragsproblemen. SGM De Brouwerij biedt zowel onderwijs aan leerlingen die intern zijn opgenomen (Centrum voor Autisme Leo Kannerhuis, Karakter-jeugdpsychiatrie of de OG Heldringstichting-jeugdzorg plus) als aan leerlingen die in de brede regio wonen (externe leerlingen). Aanmelding verloopt via de de centrale intake van De Onderwijsspecialisten: aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl​. Bellen kan ook: 026 - 303 42 05
 
Aanbod:
De VSO-afdeling biedt onderwijs aan jongeren van 12 tot 21 jaar oud met een IQ boven de 80 en een diagnose binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), of een aanverwante stoornis.
  • Vmbo-tl/havo onderbouw
  • Vmbo-tl/havo bovenbouw
  • Brouwerijklas(sen) op Olympus College Arnhem. Binnen het profiel vervolgonderwijs bestaat de mogelijkheid om onderwijs te volgen in de bovenbouw Brouwerijklas(sen) op het Olympus College in Arnhem.
  • Praktijkroute, een praktijkgerichte opleiding waarbij de leerlingen worden toegeleid naar (beschermde) arbeid of een entree-opleiding MBO.
  • Trajectklas, voor leerlingen die niet ingedeeld kunnen worden in een passende leerroute.
 
Aantal externe leerlingen: 45
 
Contactgegevens:

Locatie Oosterbeek
Stationsweg 49
6861 EE Oosterbeek
T. 026 - 3396440
 
Uitgebreide informatie over de school vindt u hier: SchoolVensters