PRODUS


Over de school:

Produs is dé school voor praktijkonderwijs voor Arnhem en de Overbetuwe. Produs is een kleinschalige school met zeer betrokken medewerkers. Produs is gevestigd in een prachtig gebouw in Arnhem-Zuid dat op de fiets en met bus en trein uitstekend bereikbaar is. Produs werkt samen met Symbion, een praktijkschool in Didam. Door deze samenwerking kunnen leerlingen op veel vakgebieden opgeleid worden.

Maatwerk is hét motto van Produs. Leerlingen kunnen per vak op hun eigen niveau werken. In coachingsgesprekken bespreekt de mentor elk kwartaal wat de leerdoelen voor de volgende periode zijn. Dit plan wordt daarna ook met de ouders besproken.

Samenwerken met de ouders staat hoog in het vaandel bij Produs. Als school en ouders intensief contact onderhouden en samenwerken, kan het beste resultaat voor de leerling behaald worden.

Produs is een ondernemende school. Dit profiel is zichtbaar gemaakt door vier bedrijfjes in de school te realiseren: "Produs Catering", "Produs Tuinonderhoud", "Produs Winkel" en "Produs Kluswerkplaats". Leren buiten de school wordt als betekenisvol gewaardeerd. Binnen de school wordt gewerkt vanuit het principe "de leerling is de maat". Via workshops werken leerlingen aan hun competenties. Elke leerling vult zijn portfolio met bewijzen waar hij trots op is. Mentoren vullen het portfolio met resultaten van toetsen. Het einddoel is om de leerlingen een plaats op de arbeidsmarkt te bezorgen, dan wel een goede doorstroming naar het MBO te realiseren.
 
Aanbod:
Praktijkonderwijs
 
Aantal leerlingen:
210 leerlingen (teldatum 1 oktober 2018)
 
Contactgegevens:
Leidenweg 60
6843 LD Arnhem
T. 026 - 320 88 30
 
Uitgebreide informatie over deze school vindt u hier: SchoolVensters