Montessori College Arnhem


Over de school:
De school wordt geïnspireerd door het gedachtegoed van Maria Montessori. We gaan uit van het uniek en volledig potentieel van iedere leerling. Uitgangspunt is het motto: "leer me het zelf te doen". De leerling wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor zijn leren. In de lessen staan zes karakteristieken centraal: werken met hoofd, hart en handen, leren in samenhang, leren binnen en buiten de school werken, samenwerken, reflecteren en leren kiezen. Alles gebeurt in een pedagogische sfeer van vrijheid krijgen, veiligheid bieden en vertrouwen geven. Onderwijs zien wij als meer dan een cognitief bewijs: leerlingen vormen een moreel kompas, waarmee ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de (sterk veranderende) maatschappij.
 
Aanbod:
Mavo en Havo (met een tweejarige brugklas Mavo/Havo)
VWO is mogelijk in samenwerking met het Beekdallyceum
 
Aantal leerlingen:
777 (teldatum 1 oktober 2018)
 
Contactgegevens:
Utrechtseweg 174
6812 AL Arnhem
T. 026 - 320 98 30
 
Uitgebreide informatie over deze school vindt u hier: SchoolVensters