VSO Meforta College


Over de school:
We bieden onderwijs aan leerlingen die verblijven op de Ottho Gerhard Heldringstichting (OG Heldringstichting). De OG Heldringstichting biedt een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, het Meforta College heeft in deze nauwe samenwerking de functie van instellingsschool en bevindt zich op hetzelfde terrein, in Zetten. Daarnaast biedt Meforta College voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen uit de regio. ​
 

Onze school besteedt gericht aandacht aan Leren Leren en socia​​al-emotionele ontwikkeling. Daarbij sluiten we zo goed mogelijk aan bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Leerlingen en medewerkers worden dagelijks uitgedaagd hun talenten en kunde te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen zijn: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking.​​

 Aanmelding verloopt via de centrale intake van de Onderwijsspecialisten: aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl
Bellen kan ook: 026 - 303 42 05
 
Aanbod:
Biedt VSO onderwijs aan jongeren met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. Het onderwijs voor interne jongeren en externe jongeren is strikt gescheiden. Het volgende onderwijs wordt geboden:
 
Onderwijs aan interne leerlingen
Vmbo basis (leerjaar 1, 2 en 3), vmbo kader (leerjaar 1, 2 en 3), vmbo-tl (leerjaar 1, 2, 3, 4 en staatsexamen), havo (leerjaar 1, 2, 3, 4, 5 en staatsexamen), MBO niveau 1, AKA algemeen met uitstroomrichtingen Detailhandel, Horeca, Zorg en Techniek.
 
Onderwijs aan externe leerlingen
De jongeren die uit de regio komen en onderwijs volgen, maken gebruik van hun eigen unit binnen het schoolgebouw. Deze unit heeft een eigen ingang, kleinschalig eigen schoolplein en eigen schooltijden (continurooster). De klassen bestaan uit maximaal 10 leerlingen, met 1 vaste docent voor alle theorievakken in een vast leslokaal.
 
  • Toeleidingsklas: In deze klas wordt een breed onderwijsaanbod geboden, variërend van toewerken naar 1F niveau, naar onderbouw vmbo basis/kader (basisvakken), naar een voorbereidend traject op Arbeid/MBO.
  • Studie Centrum: een klas (huiskamersetting) voor leerlingen met internaliserende problematiek, gericht op het behalen van een diploma TL of havo (of certificaten hiervan) door middel van staatsexamens. Vanaf leerjaar 2 kan in deze klas worden ingestroomd.
  • Open Leer Centrum voor Arbeidstoeleiding en MBO. In dit leercentrum krijgen jongeren vanaf 16 jaar met gedragsproblematiek de kans om toe te werken naar arbeid of om een diploma te behalen voor de Entree-opleiding van het MBO.
Aantal leerlingen: 110
 
 
Contactgegevens:
Vluchtheuvellaan 4
6671 DN Zetten
T. 0488 - 417700
 
 
Uitgebreide informatie over Meforta College vindt u hier: SchoolVensters