Mariëndael


Over de school:
Mariëndael geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die extra intensieve ondersteuning nodig hebben als gevolg van een meervoudige of lichamelijke beperking, autisme of langdurige ziekte.

Aanbod:
Mariëndael biedt uitsluitend diplomagericht onderwijs. Een diploma kan worden behaald in vmbo (basis, kader, theoretische leerweg) en havo. Als een diploma niet haalbaar is wordt toegeleid naar arbeid of dagbesteding.
 
Aantal leerlingen:
Onbekend
 
Contactgegevens:
Middachtensingel 12
6825 HN Arnhem
T 026 - 352 66 00
 
Uitgebreide informatie over deze school vindt u hier: SchoolVensters