Aanbod leerwegondersteuning

 
Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor een leerling die voldoende capaciteiten heeft om een vmbo-diploma te halen, maar door een leerachterstand extra hulp nodig heeft. De leerling zit op het vmbo en volgt het onderwijs in een van de 4 leerwegen. Na 4 jaar legt hij het vmbo-examen af. Scholen kunnen zelf bepalen of en hoe zij lwoo aanbieden. Dat kan variëren van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot trainingen om een leerling beter te laten studeren. 
 
Welke criteria zijn van toepassing voor lwoo?
Het samenwerkingsverband beslist op basis van landelijk vastgestelde criteria over de aanvraag van een school voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of plaatsing in het praktijkonderwijs (pro). Bij de toetsing door het samenwerkingsverband staan de volgende drie leerlingkenmerken centraal:
  • het IQ van de leerling, en
  • de leerachterstand van de leerling
  • eventuele sociaal-emotionele problematiek van de leerling

De volgende scholen in ons samenwerkingsverband bieden lwoo: Arentheem College Leerpark Presikhaaf, Arentheem College Titus Brandsma, Aeres VMBO Velp, Maarten van Rossem, Montessori College Arnhem, GSG Guido Arnhem, OBC Huissen, VMBO 't Venster, Hendrik Pierson College, Olympus College, Het Westeraam.