VSO Briant College


Over de school:
Briant College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De school heeft twee locaties: Bethaniënstraat en Bakenbergseweg.
Briant College maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten.
 
Aanbod:
Op de Bethaniënstraat wordt het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg en de onderbouw van de havo aangeboden.
Op de Bakenbergseweg wordt eerste en het tweede jaar van de opleiding vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden.
 
Aantal leerlingen:
Onbekend
 
Contactgegevens:
Bakenbergseweg 76
6814 MK Arnhem
T 026 - 446 16 79
 
Bethaniënstraat 250
6826 TJ Arnhem
T 026 - 384 03 00
 
Uitgebreide informatie over deze school vindt u hier: SchoolVensters