Lorentz Lyceum


Over de school:

Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het kennismaken met andere culturen, landen en mensen. Daarnaast wordt er tweetalig onderwijs geboden, voor zowel havo, vwo als gymnasium en versterkt talenonderwijs voor het reguliere onderwijs (o.a. Chinees en Spaans).  Het Lorentz Lyceum verhuist in augustus 2020 naar een nieuwbouwpand aan de Metamorfosenallee, direct naast station Arnhem-Zuid. Het schoolgebouw komt vlakbij Rivers International School Arnhem, dat ook onderdeel is van het Lorentz Lyceum, waardoor de twee scholen in de nabije toekomst nog intensiever met elkaar kunnen samenwerken.

Op het Lorentz Lyceum wordt er les gegeven volgens een eigentijdse internationale onderwijsmethode (genaamd IMYC). Aan de hand van thema's, die cyclisch en vakoverstijgend benaderd worden, leert de leerling zelf regie te nemen over het eigen leren en koppelt hij/zij de eigen ontwikkeling regelmatig terug aan ouders en mentor.

Ook heeft het Lorentz Lyceum een aparte afdeling voor hoogbegaafden, OPUS. De hoge intelligentie van de leerlingen wordt hier gekoesterd en uitgedaagd. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale ontwikkeling, de ontwikkeling van vaardigheden en competenties (zoals structureren en plannen en inleven in de gevoelens van anderen). Hoogbegaafde leerlingen kunnen in een veilig klimaat zichzelf zijn en zo het beste uit zichzelf halen. 

 

Aanbod:
Gymnasium (regulier en tweetalig)
Vwo (regulier en tweetalig)
Havo (regulier en tweetalig)
International baccalaureate (bovenbouw)
Tweetalig onderwijs
OPUS (hoogbegaafden)
 
Aantal leerlingen:
1007 (teldatum 1 oktober 2019) 
 
Contactgegevens:
Groningensingel 1245
6835 HZ Arnhem
T. 026 - 320 28 50
 
Uitgebreide informatie over de school vindt u hier: SchoolVensters