Toelaatbaarheidsverklaring VSO


Vanaf 1 augustus 2014 beoordeelt het samenwerkingsverband of een leerling in aanmerking komt voor een onderwijsplek in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit noemen we 'speciaal als het moet'. School vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

 
Let op
Uitsluitend scholen voor regulier VO of voor VSO kunnen een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Basisscholen en ouders kunnen dit niet zelf aanvragen. 
 
Let op
Het samenwerkingsverband kent geen toelaatbaarheidsverklaring toe voor een cluster of voor een bepaalde school, maar voor het VSO. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders hun kind bij een willekeurige VSO-school (voormalig cluster 3 of 4) aanmelden. De toelaatbaarheidsverklaring is landelijk geldig.  
 
Let op: cluster 1 en 2
VSO-scholen die bij cluster 1 (blinde en slechtziende leerlingen) en cluster 2 (dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden) maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband mag aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor deze VSO-scholen dan ook niet in behandeling nemen.
Voor cluster 1 verwijzen wij u naar Visio of Bartiméus
Voor cluster 2 verwijzen wij u naar Kentalis.