Toelaatbaarheidsverklaring PRO


Vanaf 1 januari 2016 bepaalt het samenwerkingsverband of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs (PRO). Is dit het geval, dan kent het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs (TLV-pro) toe. 

 
Voor de aanvragen maken we gebruik van het online systeem Kindkans.