Aanwijzing LWOO


Vanaf 1 januari 2016 bepaalt het samenwerkingsverband of een leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs. Is dat het geval, dan kent het samenwerkingsverband een 'Aanwijzing LWOO' toe. 

Voor de aanvragen maken we gebruik van het online systeem Kindkans.