Leerwegondersteuning (LWOO)


Leerwegondersteuning is voor leerlingen die binnen het VMBO extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren of sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het Samenwerkingsverband krijgt van de overheid een budget om deze extra ondersteuning door de scholen te kunnen laten geven. Dit budget wordt verdeeld over de scholen van het samenwerkingsverband.

Met ingang van 1 januari 2019 beoordeelt het bureau van het samenwerkingsverband niet meer individueel (per leerling) of de leerling in aanmerking komt voor een 'aanwijzing leerwegondersteuning'. 

Of een leerling gebruik zal maken van de extra ondersteuningsmogelijkheden die bij leerwegondersteuning horen, is aan de school waarbij de leerling is aangemeld.