LWOO, PRO en VSO


LWOO, PRO en VSO: drie afkortingen voor vormen van ondersteuning waar leerlingen binnen het onderwijs gebruik van kunnen maken. 

LWOO staat voor 'leerwegondersteunend onderwijs', PRO voor 'praktijkonderwijs' en VSO voor 'voortgezet speciaal onderwijs'. 

Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 

Meer informatie? Klik in de rechterkolom op LWOO, PRO of VSO.