VSO


Een klein deel van onze leerlingen is aangewezen op het meest specialistische arrangement dat ons samenwerkingsverband kan bieden: het volgen van onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Binnen onze visie verwoorden we dit als 'speciaal als het  moet'. 

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO moet door school worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit is alleen mogelijk als de reguliere VO-scholen van het samenwerkingsverband onvoldoende begeleiding en ondersteuning kunnen bieden aan de leerling en dus onvoldoende kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften.

Als een leerling is toegelaten tot het VSO is het uitgangspunt altijd gericht op doorstroom of terugkeer naar het regulier voortgezet of middelbaar onderwijs. 

In de rechterkolom vindt u de VSO-scholen die zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband.