VMBO+


Het Samenwerkingsverband kent twee VMBO+ locaties (voorheen: nevenvestigingen zorg), te weten het Leerpark Presikhaaf en Maarten van Rossem.

Een VMBO+ locatie is een school voor VMBO-onderwijs aan leerlingen met een LWOO-indicatie op basis van sociaal-emotionele problematiek.
Plaatsing gebeurt doorgaans direct aansluitend op het basisonderwijs, omdat dan al duidelijk is dat deze leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Bij aanmelding en plaatsing van een leerling met een LWOO-indicatie is geen tussenkomst van het Samenwerkingsverband of het Onderwijsloket nodig.

Het Samenwerkingsverband heeft een beperkt budget gereserveerd om leerlingen zonder LWOO-indicatie, die toch op het onderwijs op een VMBO+ locatie zijn aangewezen, daar te kunnen plaatsen gedurende de onderbouw. Verzoeken hiertoe worden altijd door de VMBO+ locatie ingediend bij het Onderwijsloket.