VMBO+


Het Samenwerkingsverband kent twee VMBO+ locaties (voorheen: nevenvestigingen zorg), te weten het Leerpark Presikhaaf en Maarten van Rossem.

Een VMBO+ locatie is een school waar ook VMBO-onderwijs wordt gegeven aan leerlingen met sociaal-emotionele problematiek.
Plaatsing gebeurt doorgaans direct aansluitend op het basisonderwijs, omdat dan al duidelijk is dat deze leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Bij aanmelding en plaatsing van een leerling bij een VMBO+-afdeling is geen tussenkomst van het Samenwerkingsverband of het Onderwijsloket nodig.