OPUS

 

OPUS, de afdeling voor hoogbegaafde jongeren, biedt hulp aan leerlingen die binnen het reguliere onderwijs vastlopen. OPUS wil deze leerlingen een succesvolle schoolcarrière bieden. Zodat zij hun diploma halen, persoonlijk tot ontwikkeling komen en later een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie en maatschappij.

Je wordt toegelaten als je:

  • een IQ van minimaal 125 hebt en dit blijkt uit de WISC III test, die niet ouder is dan 2 jaar;
  • een minimale leeftijd van 9 jaar hebt;
  • klaar bent met de lesstof van de basisschool.

Plaatsing gebeurt direct aansluitend op het basisonderwijs. Bij aanmelding en plaatsing van een leerling is geen tussenkomst van het Samenwerkingsverband of het Onderwijsloket nodig.

OPUS is vanaf augustus 2017 gehuisvest op het Lorentz Lyceum