Arrangementen


Een arrangement betekent dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school vanuit de basisondersteuning kan bieden. Wat die ondersteuning is, is maatwerk per leerling. Dit betekent dat er niet met vastomlijnde arrangementen wordt gewerkt, maar dat er per leerling bekeken wordt hoe de ondersteuning zo goed mogelijk kan worden vormgegeven. Het arrangement wordt beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling.

Arrangementen kunnen worden uitgevoerd in de VO-school waar de leerling is aangemeld of al onderwijs volgt. Het kan ook zijn dat er voor korte of langere tijd, buiten de school, een bovenschools arrangement nodig is. Dit kan in het VMBO+, OPUS of in het VSO.

Voor een arrangement in het VSO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.