Het Onderwijsloket

 
Wegwijzer
Het Onderwijsloket is uitgegroeid tot de wegwijzer voor leerlingen, ouders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren, jeugdzorgmedewerkers, onderwijsconsulenten en andere professionals die met jongeren werken.
De vragen die het Onderwijsloket krijgt, bestrijken een breed scala. Enkele voorbeelden zijn: vragen over wettelijke procedures, over toelating en plaatsing in het V(S)O, (het voorkomen van) thuiszitters, over schoolkeuze en schooladvies en over de procedures met betrekking tot het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO en PRO. 
 
 
Bereikbaarheid
Het Onderwijsloket is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
 
T: 026 - 365 0 321 
 
 
Medewerkers Onderwijsloket


  Foto_Meinke.jpg   Foto_Sabine.jpg         

   Meinke Kooderings Clemens            Sabine Baanvinger                           
   Orthopedagoog                                 Orthopedagoog                                 

 Foto_Denise.jpg    Cline_Janssen.jpg        

    Denise Schoofs                                 Celine Janssen
    Orthopedagoog                                  Orthopedagoog