Het Onderwijsloket

 
Wegwijzer
Het Onderwijsloket is uitgegroeid tot de wegwijzer voor leerlingen, ouders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren, jeugdzorgmedewerkers, onderwijsconsulenten en andere professionals die met jongeren werken.
De vragen die het Onderwijsloket krijgt, bestrijken een breed scala. Enkele voorbeelden zijn: vragen over wettelijke procedures, over toelating en plaatsing in het V(S)O, (het voorkomen van) thuiszitters, over schoolkeuze en schooladvies en over de procedures met betrekking tot het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO en PRO. 
 
 
Bereikbaarheid
Het Onderwijsloket is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
 
T: 026 - 365 0 321 
 
 
Medewerkers Onderwijsloket


  Foto_Meinke.jpg           Foto_Ilona.jpg  

   Meinke Kooderings Clemens                             Ilona Parren
   Orthopedagoog                                                  Orthopedagoog 

  Foto_Sabine.jpg           Foto_Denise.jpg

   Sabine Baanvinger                                         Denise Schoofs
   Orthopedagoog                                               Orthopedagoog