Het Onderwijsloket

 
Wegwijzer
Het Onderwijsloket is uitgegroeid tot de wegwijzer voor leerlingen, ouders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leerplichtambtenaren, jeugdzorgmedewerkers, onderwijsconsulenten en andere professionals die met jongeren werken.
De vragen die het Onderwijsloket krijgt, bestrijken een breed scala. Enkele voorbeelden zijn: vragen over wettelijke procedures, over toelating en plaatsing in het V(S)O, over schoolkeuze en schooladvies en over de procedures met betrekking tot het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO en PRO en aanwijzingen voor leerwegondersteuning. 
 
 
Bereikbaarheid
Het Onderwijsloket is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
 
T: 026 - 365 0 321 
 
 
Medewerkers Onderwijsloket


  Selectie_Meinke.jpg           Selectie_Ilona.jpg           Selectie_Sabine.jpg 

Meinke Kooderings Clemens                             Ilona Parren                                                    Sabine Baanvinger
Orthopedagoog                                                  Orthopedagoog                                               Orthopedagoog