Het Onderwijsloket

 
Centrale vraagbaak
Het Onderwijsloket is uitgegroeid tot de centrale vraagbaak voor leerlingen, ouders, zorgcoördinatoren, leerplichtambtenaren, jeugdzorgmedewerkers, onderwijsconsulenten en andere professionals die met kinderen en jeugdigen werken. De vragen die het Onderwijsloket krijgt bestrijken een breed scala. Enkele voorbeelden zijn vragen over wettelijke procedures (o.a. rond privacy), over toelating en plaatsing in het V(S)O, over schoolkeuze en schooladvies, en over de bovenschoolse voorzieningen.
 
Aanmeldpunt bovenschoolse voorzieningen
Het Onderwijsloket is het aanmeldpunt voor scholen die leerlingen willen verwijzen naar een bovenschoolse voorziening. Scholen worden ondersteund bij het verhelderen van de hulpvraag en het completeren van de benodigde informatie (dossiervorming) voor de plaatsing.
 
Bereikbaarheid
Het Onderwijsloket is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met de directeur van het samenwerkingsverband.
 
T: 026 - 365 0 320 / 026 - 365 0 321 (maandag t/m donderdag)
M: 06 - 26 39 41 73 (vrijdag)